מהי אהבה?נקודת מבט רוחנית ואנושית לשאלת השאלות.

מיפגש עם ירון תלמיד ומורה שלי לאופטימיות אין סופית...
מדבר לאט ומאמן לסבלנות ...ואהבה